Skip to content

Акт вимога на заміну матеріалів

Скачать акт вимога на заміну матеріалів EPUB

Типовая форма N М ЛІГА:ЗАКОН Карта формы от вимога М Акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів. № М-8, М-9) Матеріалів на додатковий відпуск (заміну) акт (ф.

Накладна-вимога на відпуск /внутрішнє переміщення/ матеріалів (типова форма № М). Понадлімітний відпуск матеріалів та заміна одних видів матеріалу іншими допускається тільки з дозволу директора підприємства (організації), головного інженера або заміну, на те уповноважених, і після погодження з відповідними відділами підприємства. Акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів (форма N М).

Работа по теме: практика Глава: Акт списання матеріалів № 1. ВУЗ: ЖГТУ. Акт-вимога виписується на один вид матеріалів і його багаторазовий відпуск в межах ліміту в двох екземплярах: один екземпляр — для одержувача (цеху, ділянки і т. д.), другий — для складу. Комірник зазначає в обох екземплярах акта-вимоги дату і кількість відпущеного матеріалу, після чого визначається залишок.

В акті-вимозі одержувача (цеху, дільниці) розписується завідувач складом (комірник), в акті-вимозі складу — представник одержувача (цеху, дільниці).  Понадлімітний відпуск матеріалів або заміна одних видів матеріалів іншими допускається тільки з дозволу керівника підприємства, головного інженера або осіб, на те уповноважених.

Накладна вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (типова форма № М). Размер: Kb.; Через кого Затребував Дозволив. Акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів. Дата прийняття. Статус. Діючий. Затверджуючий документ. Наказ від № Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів. Вид документа. Шаблони (будівництво). Шифр документа.

М Розробник. Міністерство статистики України. Розглянемо порядок оформлення найпоширеніших і найвживанішх форм первинних документів. База даних "Законодавство України" містить нормативно-правові документи українського законодавства, термінологію, анотації англійською мовою, переліки первиних актів тощо. М «Акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів»; М «Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів»; М «Картка складського обліку матеріалів»  Організація аналітичного обліку наявності та руху матеріалів на складі.

Аналітичний облік матеріалів має складну структуру, що обумовлено такими причинами: · наявністю багатьох складів для зберігання матеріальних цінностей (основних, допоміжних матеріалів, палива, запасних частин, тари, відходів виробництва; за спеціалізацією складів - лісових матеріалів, чорних металів, кольорових металів, хімікатів, фарбників і лаків, сипучих матеріалів, матеріалів відкритого зберігання та ін.). Дата пломбування. Пломба. Матеріал в'язання*. Цілісність / ушкодження / неушкодження.

тип.  матеріал. Знятий. Встановлений.

EPUB, doc, txt, PDF